РЕЗЕРВАЦИЯ


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В сила от 25.05.2018 г.

Извършвайки дейността си , хотел Алфавита в град Созопол не обработва и не съхранява информация, между която и такава, представляваща лични данни. Интернет страницата www.alfaitasozopol.com се притежава от АЛФА ВИТА - МАРИНОВИ СИЕ – СД и се управлява в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба, включително Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. АЛФА ВИТА - МАРИНОВИ СИЕ – СД не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
АЛФА ВИТА - МАРИНОВИ СИЕ – СД събира, използва, но не съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни за изпълнение на направените от резервации .

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

- При резервация – имена, електронен адрес, телефон за връзка;

Личната информация, която събираме, ни позволява да обработим и изпълним направените от Вас резервации.

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. АЛФА ВИТА - МАРИНОВИ СИЕ – СД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ След приключване на съответните дейности, във връзка с които ние сме събрали личните Ви данни, те няма да бъдат запазени в интернет пространството.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ

Ако сте предоставили Ваши лични данни на АЛФА ВИТА - МАРИНОВИ СИЕ - СД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

- да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт;

- право да искате извършването на подходящо коригиране или заличаване на личните Ви данни;

- правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

- право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронни известия, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на hotel@alfavitasozopol.com

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани с настоящата политика или защитата на лични данни в АЛФА ВИТА - МАРИНОВИ СИЕ – СД , моля свържете се с нас по следните начини:

На имейл адрес: hotel@alfavitasozopol.com